Lär dig ha givande diskussioner

1200px-Mocking_Bird_Argument.jpg

Jag har en bekant som retat gallfeber på mig de senaste åren. Våra politiska värderingar går praktiskt taget på tvärs och vi har inte kunnat ta oss igenom en middag utan att det urartat i ett avsnitt av Debatt. Jag vet att jag inte är ensam om det här. De flesta känner någon eller några - en släkting, gamla kompisgänget, kollegor - som de vill ha en god relation med men att det blir svårt när ens åsikter är så olika. Vad göra? Klippa kontakten? Då riskerar personen att bli ännu mer radikal. Gå en kurs i retorik? Nja. Jag vill slå ett slag för en ny typ av kommunikation - på engelska kallad för "productive disagreements".

Det vanliga sättet att se på diskussioner är att det är en tävling, där den som "får rätt" i slutändan vinner. Productive disagreements handlar istället om att lära sig något i varje diskussion - att gå därifrån med en ny förståelse för den andras åsikt. För trots att det ibland känns som att folk tycker som de gör för att de är dumma/onda/ignoranta så är det sällan fallet. Har du någon gång tänkt: "Hur kan den tycka så? Är den en komplett idiot?" Då är det antagligen något du inte förstått i den andras resonemang.

Hur funkar det då rent praktiskt? I veckan höll jag en workshop i productive disagreements tillsammans med Markus Anderljung, ordförande för Effektiv Altruism Sverige. Det bjöds på fika, deltagarna bekantade sig med varandra och fick sedan gräva ner sig i diskussioner där de inte höll med varandra. Så här:

  • Dela upp i par. Deltagarna fick sätta sig två och två.
  • Hitta en fråga där de tycker olika. Till det hade vi ett formulär med 30 kontroversiella frågor, ex "Det finns en Gud" och "Läkare borde få ge aktiv dödshjälp till dödligt sjuka patienter". Alla fick kryssa för om instämde eller inte för varje påstående och sedan välja ut en fråga där de tyckte olika.
  • Turas om att lyssna. En person fick börja att berätta om varför den tyckte som den gjorde. Den andra fick bara ställa frågor tills den kände att den fått en förståelse för hur resonemanget hängde ihop. Inga ifrågasättanden eller motargument, alltså.
  • Ideologitestet. Frågandet pågick tills personen klarade "Ideological Turing Test". Turingtestet är ett begrepp lånat från systemvetenskapen och ett mått på hur sofistikerad artificiell intelligens är. Det går ut på att en person får kommunicera med någon genom en dator, och om personen inte kan avgöra om samtalspartnern är en människa eller en dator så har AI-systemet klarat turingtestet. I det här fallet handlar det om att kunna återge den andra personens åsikt och motiveringen bakom den så korrekt att den andra personen håller med. Då, och först då, har du lyckats!
Bild från veckans workshop. Gladare åsiktsmotståndare får en leta efter!

Bild från veckans workshop. Gladare åsiktsmotståndare får en leta efter!

Fantastiska saker hände under workshopen. Flera upptäckte att motståndarsidan hade argument de inte tänkt på och ändrade sin egen åsikt, helt eller delvis. Andra tyckte det var ett prestigelöst sätt att diskutera som ledde till bättre stämning än vad traditionella argumentationer gör. Det är också min erfarenhet - sedan jag började fråga min enerverande bekanta om resonemangen bakom hans extrema åsikter har vi fått en mycket bättre relation. Inte för att jag delar hans slutsatser, men för att det trots allt ligger goda intentioner bakom resonemangen. Och hör och häpna - han har börjat fråga mig samma frågor!

En person sa att workshopen varit "det bästa evenemang han varit på i hela sitt liv" och det var ju onekligen ett gott betyg. Förhoppningsvis blir det fler event av detta slag i framtiden - håll utkik, så annonserar jag om det! Take home message är i alla fall att inte vara så snabb att kasta argument på sin meningsmotsåndare. Det slutar ofta med en låsning. Börja istället med att fråga och det kommer att bli en mycket mer givande oenighet ^_^

PS. Ibland är vi bara ute efter att övertyga. Så är det. Börja ändå med att sätta dig in i den andras åsikt. Det är lättare att övertyga när du faktiskt förstår hur den andra resonerar - och inte bara går på fördomar.

Workshopen i productive disagreements är ursprungligen framtagen av Spencer Greenberg i New York. Tycker du att det låter spännande och blir intresserad av att ev. boka den till din organisation? Hör av dig så berättar jag mer!

Siri Helle